ZWM WARAKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że
w dniu 18.07.2023 roku zawarła umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0413/23-00 na realizację
projektu pn. „Zakup nowoczesnego parku maszynowego w celu wdrożenia do produkcji
wózka bagażowego o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych w firmie ZWM
WARAKSA Sp. z o. o.”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w
przedsiębiorstwach

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnego procesu produkcji w
branży konstrukcji metalowych oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie technologii innowacyjnej w postaci
najnowocześniejszych urządzeń umożliwiających wykonanie wszystkich niezbędnych
procesów produkcyjnych w sposób zautomatyzowany w jednym automatycznym cyklu
produkcyjnym.
Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych
prac B+R we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczo-
Technologicznego w Bydgoszczy poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu w
postaci wózka bagażowego o innowacyjnych cechach konstrukcyjnych
Projekt zakłada wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.
Beneficjent: ZWM WARAKSA SPÓŁKA Z O. O.
województwo: podlaskie
miasto: Suwałki
Wartość projektu: 9.590.925,00 PLN.
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 3.898.750,00 PLN.

Top