Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 2/03/2024/ZWM

Zakup kompleksowego pakietu oprogramowania do projektowania i generowania programów na maszyny CNC oraz do zarządzania produkcją konstrukcji stalowych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i przeszkoleniem kadry inżynierskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.7

Załącznik nr 1.6

Załącznik nr 1.5

Załącznik nr 1.4

Załącznik nr 1.3

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 1.1

Oświadczenie dotyczące braku powiązań – Załącznik 4

Oświadczenia wykonawcy – Załącznik 3

Formularz ofertowy – Załącznik 2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/03/2024/B+R/ZWM

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3

 

 

Top