Certyfikaty

Od początku istnienia firmy inwestujemy w coraz to doskonalsze maszyny, aby nie tylko szybciej i dokładniej pracować,
ale także żeby zapewnić naszym klientom jakość nowoczesnych technologii. Nie możemy zapominać o ciągłym doskonaleniu naszych procesów produkcyjnych dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z SLV Berlin-Brandenburg. Ciągły nadzór jest potwierdzany otrzymanymi certyfikatami.

Certyfikaty, które posiadamy

Jakość metalowych konstrukcji i bezpieczeństwo ich użytkowania wymaga od projektanta u wykonawcy zachowania najwyższych standardów:

EN 1090-1:2009 EXC3

Norma zawiera wymagania, spełnienie, których jest konieczne dla przeprowadzenia oceny zgodności właściwości wyrobu budowlanego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dokonanie takiej oceny pozwala naszej firmie na oznakowanie wyrobu znakiem CE.

ISO 9001:2008ISO 9001:2008

To norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Mającą zastosowanie, gdy organizacje potrzebują wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów.

Spawanie nośnych konstrukcji ze stali wymaga szczególnej wiedzy technicznej i doświadczenia. Ponadto musi być zapewniony odpowiedni nadzór spawalniczy przez personel posiadający niezbędne kwalifikacje. W krajach europejskich podstawą do wykonawstwa konstrukcji podlegających nadzorowi budowlanemu jest kwalifikowanie wytwórców przez usprawnione jednostki w oparciu o stosowne przepisy normalizacyjne:

ISO 3834ISO 3834

Opisuje wymagania jakościowe w zakresie spawania wyrobów metalowych. Mogą być one stosowane w połączeniu ze standardem ISO 9001, dając gwarancję zachowania jakości zarówno w procesie produkcji, jak i np. na etapie obsługi klienta.

PN-EN ISO 14731PN-EN ISO 14731

Nasza firma dysponuje wykwalifikowanym personelem z zakresu nadzoru spawalniczego oraz kontroli połączeń spawanych. Nadzór technologiczny nad wszystkimi operacjami spawalniczymi jest realizowany wg tej normy.

Top